Bli medlem

Gå med i Henåns Företagarförening och hjälp oss i arbetet med att skapa ett mer aktivt Henån, alla företag är hjärtligt välkomna i föreningen, stora som små.

Vi jobbar aktivt för att skapa en god företagsgemenskap i Henån och har Henånkalaset, Årets Orustbo, Ankra & Bunkra i Henån, Henån Presentkortet, Henå-rensningen m m
Du får genom att vara med i föreningen:

 • Nyttig företagsinformation från kommun, turistbyrå m fl
 • Inbjudna föredragshållare som talar om säkerhet, skyltning, ekonomi, annonsering m.m
 • Härlig gemenskap och stärkande nätverk
 • Kontakter med föreningar
 • Medlemsmöten med intressanta föredragshållare och aktuella diskussioner
 • Aktiviteter under hela året
 • Medverka utan kostnad i Henån-bladets telefonlista
 • Annonsering och profilering i Orustkartan, Bohuslänkartan, turisttidningen m.m

Styrelsen består utav:

 

Medlemsavgift per år:

 • 1-2 anställda  1000 kr
 • 3-6 anställda  2000 kr
 • 7-  anställda  3000 kr